Over ons

  Het Centro Español La Haya is een Vereniging zonder winstbelang gesticht op 01 februari 1983, al hoewel de oorsprong al vele Jaren eerder begon toen een groep Spaanse immigranten besloot zich te verenigen en een plek te zoeken waar zij bijeen konden komen en gezamenlijk aan activiteiten deel te nemen en momenten te delen. De naam van de vereniging is officieel Sociedad de Trabajadores Españoles (STE) (SPAANSE ARBEIDERSVERENIGING), maar in de loop der jaren hebben de leden de vereniging altijd Centro Español genoemd en vandaar dat de officiële naam alleen nog in gebruik is voor officiële doeleinden en de inschrijving bij de KvK.

 

 

  De statuten die actueel van kracht zijn,zijn de statuten die bij notariële akte zijn vastgesteld op 31 januari 1984 en de directie werd destijds gevormd door:
  •Doña Evelia Barrios De Platone
  •Don Juan Manuel Robles Julian
  •Don Julio Lasierra Martinez

Download de statuten

 

  Het Centro Español heeft een openbare bar die van donderdag t/m zondag geopend is en beschikt tevens over een ruimte voor evenementen en twee leslokalen met als doel deze door en voor de leden te gebruiken om evtuele culturele evenementen te realiseren ( taal cursussen,muzieklessen,dans, etc.) maar ook voor privé feestjes van de leden, (kinderfeestjes, verjaardagen etc.)

  Het Centro Español heeft als een van haar belangrijkste doelstellingen, zoals ook terug te vinden is in haar statuten:
  •Het stimuleren van de contacten tussen Spanjaarden en Nederlanders.
  •Zich inspannen om de Spanjaarden die in Nederland wonen in contact te houden met hun cultuur en deze cultuur te delen met Nederlanders.
  •Het bevorderen van de sociale, culturele en educatieve ontwikkeling
  •Samenwerking met andere organisaties in de omgeving en culturen nader tot elkaar te brengen

 

 

  Wij hopen deze doelstellingen middels de volgende activiteiten te bewerkstelligen:
  •Door het promoten en aanmoedigen van allerlei culturele en sociale activiteiten onder de Spanjaarden in Nederland
  •Het organiseren van educatieve, culturele en sociale activiteiten
  •Waar nodig hulp bieden aan Spanjaarden in Nederland
  •Samenwerken met andere verenigingen