Medewerkers

   Indien u geintresseerd bent om op enige wijze uw medewerking aan het Centro Español de La Haya door uw steun aan te bieden, vrijwillegerswerk of een donatie te doen kunt u contact opnemen met de directie via onze website te vinden onder “Contact”.

ING 5959683 Sociedad de Trabajadores Españoles

 

GOBIERNO MEYSS DGM
GOBIERNO MEYSS DGM
http://www.empleo.gob.es
GEEMENTE DEN HAAG
GEEMENTE DEN HAAG
www.denhaag.nl

 SPAANSE TOERISTISCHE DIENST
SPAANSE TOERISTISCHE DIENST
http://www.spain.info/nl/

iets
www.ietsweb.com

 

 


SPAANSE DANS
SPAANSE DANS
www.spaansedans.nl

Spaanse Kinderkleding

www.spaansekinderkleding.nlInteSpaans - Cursus Spaans in Den Haag

www.interspaans.nl

 

 

   Er zijn vele leden en vrienden van het Centro Español La haya die op allerlei manieren, en zonder enige wijze van compensatie, vrijwillig vele uren en inspanning investeren om Het Centro Español op te starten en te runnen. Onze dank gaat uit aan José Antonio Cantón Matilla, Sandra, Virginia Engelsman, María Tarres, Pedro Luque, Esther Te Linder, , Jose Nieto, Mº Carmen de la Torre, Victor Hernandez, Javier Viedma, Tomas Prieto, Barbara Prieto, Joan Hoexum, Carina Brito, Wil Walison, Pablo Salazar, Hester Dolkens en aan alle anderen die in meerdere of mindere mate hebben geholpen om Centro Español La Haya opnieuw op te starten en te runnen.