Karaoke vanavond, 4 maart 2016

 

Mis onze karaoke feest vanavond!

We zullen beginnen rond 21:30 bij de Spaanse Centrum in Den Haag (Korte Lombardstraat 6).

Weet je al welke nummers zou je willen zingen?

 

Karaoke 4 marzo 2016

 

 

Update: Algemene ledenvergadering 2016

 

Beste leden,

  Met inachtneming van artikel 14.5 van de huidige statuten heeft lid Antonio Aguilar een alternatief voor de nieuwe statuten voorgesteld.

  De algemene vergadering zal overwegen of zij zijn voorstel zal accepteren, vertellen of samenvoegen met het al bestaande voorstel.

  Artikel 14.5 stelt dat wanneer de convocatie voor een ledenvergadering al verstuurd is tezamen met een voorstel, het bestaand bestuur genoodzaakt is een aanvullend voorstel in overweging te nemen.

  Het huidige bestuur wil wel benadrukken dat wij een vereniging vormen voor de Nederlandse wet, Burgerlijk Wetboek (BW) II, zijn geregistreerd zoals de wet dit vereist en dat de voorgestelde statutenwijziging plaats zal vinden volgens de Nederlandse wet en dat de tekst, die voorafgaand aan registratie bij de Kamer van Koophandel zal worden voorgelegd aan een notaris, is gebaseerd op de Nederlandse wetteksten en eveneens wordt gedeponeerd bij de burgemeester van Den Haag zowel als bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

  Het ultieme doel van de ad hoc taakgroep van het verenigingsbestuur is om de rechtspersoon de vaardigheid te doen ontwikkelen om zich te engageren in commerciële activiteiten zonder het ontbreken van een winstoogmerk uit het oog te verliezen, daarbij gebruikmakend van de ruimte die de Nederlandse wetgever biedt - artikelen 2.50a en 300a BW geven aan dat een rechtspersoon als een vereniging commerciële activiteiten mag ontwikkelen mits de mogelijke winst wordt gereserveerd voor het verwezenlijken van zijn inmaterieel doel.

  Hopelijk zal de algemene vergadering had según en goedkeuring geven aan deze door het verenigingsbestuur copetes y el de veranderingen.

  Met vriendelijke groet,

 

 Statutes Centro Español 06 - Antonio Aguilar

 

 

HERINNERING: Algemene ledenvergadering 2016

 

Beste vrienden,

  Ik wil jullie eraan herinneren dat onze Ledenvergadering plaatsvindt in het Centrum deze zondag om 15.00 uur. Hierna kan er met elkaar gesproken worden en kunnen jullie elkaar iets beter leren kennen, onder het genot van een "vino español" (Spaans wijntje) en begeleid door de JONAI groep.

  Ik grijp deze gelegenheid mede aan je eraan te herinneren dat de contributie weer voldaan kan worden. In de bijlage van deze email kun je de formulieren vinden.

  Mocht je vragen hebben, aarzel niet ons deze te stellen.

  Zie je zondag.

Met de beste wensen.

 

 Aanvraag lidmaatschap

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

 

Algemene Ledenvergadering 2016
Zondag, 28 februari 2016. 3.00 p.m.

 

 

Beste leden

  Het bestuur van het Spaans Centrum in Den Haag nodigt u allen van harte uit voor de Buitengewone en Reguliere (Gewone) Algemene Ledenvergadering op 28 februari 2016 om 15.00 uur in de bar (Cafeteria) van het Spaans Centrum.

  Na deze vergadering zullen de lidmaatschapspassen uitgereikt worden aan de geregistreerde leden.

  Daarna is er een welkomstdrankje (Spaanse wijn) en een optreden van Jonay


  Agenda:

 

A. Buitengewone Algemene Ledenvergadering:

   1- Samenvatting van de activiteiten en projecten van 2015

   2- Wijziging van de statuten en tenaamstelling van de Vereniging

   3- Het kiezen van een nieuw bestuur

 

B. Reguliere Algemene Ledenvergadering 2016:

   4- Presentatie van het nieuwe bestuur

   5- Vorstel op rekeningoverzicht en begroting 2016

   6- Inbreng van ideeën en activiteiten voor 2016

 

 

7- Tijd voor vragen en suggesties van de aanwezigen

 

Met vriendelijke groet,

Het vertrekkende bestuur 'Centro Español de La Haya'
 


Statuten

 

Oude statuten

 Statuten uit 1984

 Statuut van Spaanse burgers in het buitenland

 

 

Voorstel statuten

 Estatutos - ES - Propuesta de modificacion 2016

 Statuten - NL - Met modificaties 2016

 Statuten - NL - Origineel geconverteerd

 

 

Spaanse Taal en Cultuur in Nederland, vanuit het Spaanse Ministerie van Onderwijs en Cultuur (ALCE)

 

  Voor wie is het programma bedoeld?

  Voor kinderen en jongeren die deelnemen aan niet-universitair niveau van het formele onderwijssysteem van het land (Nederland in dit geval), van 7 tot 18 jaar.

 

  Aan welke voorwaarden moet men voldoen om zich te kunnen inschrijven voor het programma van schooljaar 2016/17?

    - De Spaanse nationaliteit hebben of één van de ouders is Spaans,

    - 7 Jaar zijn geworden vóór 31 december 2016,

    - Ingeschreven bij een Nederlandse school of deelnemen aan één van de onderwijsniveaus voorafgaand aan de universiteit.

 

  Wat is het doel van deze lessen?

  Het in standhouden van de banden van in het buitenland wonende Spaanse burgers met hun taal en cultuur van origine.

 

  Cursussen

  De lessen zijn onderverdeeld in 10 cursussen over drie niveaus A, B en C (volgens de niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen).

 

  KLASLOKALEN EN TIJDEN (Zie website van het ministerie)

  http://www.mecd.gob.es/paisesbajos/estudiar/en-paisesbajos/Agrupaci-n-de-Lengua-y-Cultura-Espa-olas.html

  De lessen worden na school gehouden, van september tot juni, tussen 14.30 en 20u. De leerlingen hebben 3 uur per week les. (1,5 uur klassikale lessen en nog eens 1,5 uur via online activiteiten voor de niveaus A en B via het Aula Internacional platform).